Метою викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок проектування, розробки, використання та адміністрування локальних комп’ютерних мереж.