Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія та базові принципи розподілених та паралельних обчислень.

Міждисциплінарні зв’язки: «Вища математика», «Дискретна математика», «Алгоритми та методи обчислень», «Програмування», «Комп’ютерні системи», «Архітектура комп‘ютерів».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Концепції паралельних і розподілених обчислень;

2. Паралельне програмування з використанням технології MPI;

3. Паралельне програмування з використанням технології OpenMP;

4. Розв’язання прикладних обчислювальних задач методами паралельного програмування.