Мета курсу – ознайомлення студентів із фізичними та логічними складовими ІоТ, особливостями їх роботи та організації, а також надання їм знання і уміння використання та впровадження вивчених технологій на практиці.

Курс містить інформацію та відомості щодо таких питань, як:

  • основна термінологія Інтернету речей;
  • концептуальна модель IoT;
  • еталонна архітектура IoT;
  • протоколи зв’язку та основні існуючі апаратні рішення для реалізації ІоТ;
  • основне існуюче програмне та прикладне програмне забезпечення Інтернету речей;
  • особливості реалізації мереж, що конфігуруються програмно;
  • засоби забезпечення надійності та безпеки в ІоТ.