Курс "Алгоритми та методи обчислень" для студентів другого курсу, весінній семестр, спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"
Лектор:
Кудерметов Равіль Камілович, доцент, к.т.н.
Асистенти:
Щербак Наталя Володимирівна, старший викладач
Польська Ольга Володимирівна, старший викладач