Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок моделювання, організації, використання та адміністрування бездротових і самоорганізованих мобільних мереж. Вивчення принципів побудови логічної та фізичної структури бездротових систем передачі інформації та перспектив розвитку систем та мереж бездротового доступу.

Завдання: отримання загальних знань з питань класифікації, стандартизації, методів та основних технології широкосмугового бездротового доступу, узагальнення, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань зі спеціальності; використання цих знань для обґрунтованого прийняття проектних рішень та для вирішення конкретних задач; практичне закріплення навичок моделювання та розрахунку параметрів бездротових мереж. А також: проектування і впровадження бездротових мереж передачі інформації, отримання досвіду створення локальних і регіональних широкосмугових бездротових мереж.