Мета: Метою викладання дисципліни «Комп’ютерна логіка» є оволодіння теоретичними основами та практичними навичками з теорії синтезу та функціонування комбінаційних логічних схем і  послідовнісних вузлів комп’ютерної техніки.

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань:

-         алгебра логіки, подання та мінімізація булевих функцій;

-         синтез комбінаційних схем;

-         типові комбінаційні вузли комп’ютерної техніки;

-         тригери: різновиди, принципи роботи, побудови, області застосування;

-         схеми з пам’яттю: регістри і лічильники.