Мета курсу – ознайомлення студентів із ключовими концепціями, складовими, технологіями та архітектурами побудови кіберфізичних систем (КФС), а також надання їм знань і умінь використання та впровадження отриманих знань на практиці.

Завдання курсу – ознайомлення студентів із ключовими концепціями кіберфізичних та вбудованих систем, надання теоретичних та практичних знань щодо проектування, моделювання та розроблення складних систем, зокрема, кіберфізичних; ознайомлення із основними складовими кіберфізичних систем