Мета курсу– ознайомлення студентів із основними поняттями, складовими, технологіями та архітектурами побудови інтегрованих комп’ютерних систем, зокрема, кіберфізичних систем, а також надати їм знання і уміння використання та впровадження отриманих знань на практиці.

Завдання курсу – ознайомлення студентів із основними поняттями кіберфізичних систем, надання теоретичних та практичних знань щодо проектування, моделювання та розроблення інтегрованих комп’ютерних систем, зокрема, кіберфізичних; ознайомлення із особливостями системного мислення як основи для створення кіберфізичних систем.