Предметом вивчення навчальної дисципліни є структурно-функціональна організація універсальних мікропрограмних керуючих пристроїв та їх взаємодія з периферійними пристроями.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – комп'ютерна логіка, програмування; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – технології проектування комп'ютерних систем, проектування мікропроцесорних пристроїв, системна інтеграція та оптимізація засобів обчислювальної техніки.