Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційна безпека та захист інформації в комп’ютерних системах.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – "Алгоритми та методи обчислення", "Комп‘ютерні системи", "Сучасні методи програмування", "Комп'ютерні мережі".

Метою є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок в області інформаційної безпеки та захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни "Захист інформації в комп'ютерних системах" є формування у студентів відповідних знань та вмінь у напрямі інформаційна безпека та захист інформації в комп’ютерних системах.