http://uk.wikipedia.org › wiki › Вбудована_система

Програма вивчення навчальної дисципліни (НД) “Вбудовані комп’ютерні системи” (ВКС) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,  освітні програми (спеціалізації) «Спеціалізовані комп’ютерні системи». 

 Предметом вивчення НД ВКС (англ. embedded system)   є комп'ютерні системи (КС) або обчислювальні пристрої, призначені для виконання деякої кількості спеціалізованих функцій, з можливими обмеженнями в архітектурі, апаратних і/або програмних ресурсах і реального часу для їх виконання, які створені з метою суттєвого поліпшення техніко-економічних характеристик широкого кола технічних, технологічних систем, подовження і покращення якості їх роботи і функціонування в розгалужених системах відношень: суспільство↔людина↔ інформація↔пристрої↔технології.