Мета вивчення дисципліни "Методи синтезу енергоефективних систем на ПЛІС":  засвоєння студентами базових знань та формування практичних навичок щодо застосуання енергоефективних методів синтезу та оптимізації цифрових систем в базисі сучасних програмованих логічних пристроїв.