Мета вивчення курсу "Теорія синтезу цифрових систем на ПЛІС": Формування у студентів базових знань та практичних навичок щодо застосуання методів синтезу, верифікації та оптимізації цифрових систем в базисі сучасних програмованих логічних пристроїв.