Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»(МНД) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів    спеціальності   123 «Комп’ютерна інженерія», освітні програми (спеціалізації) «Комп’ютерні системи і мережі», «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні положення основ, місця і напрямків розвитку сучасної науки, її інструментарію для створення нових знань в областях науки, техніки і технологій та практичне застосування отриманих навиків і прийомів при написанні магістерської роботи.